Tütün, tüm dünyada yayg?n olarak kullan?lan ve farkl? amaçlarla tüketilen bir bitkidir. Tütün kullan?m? tarihsel olarak çok geriye giderken, bugün sarma tütünleri özellikle sigara içenler aras?nda çok popüler hale gelmi?tir. Bugün, George Karelias & Sons markas? ve markan?n sundu?u lezzet ve kalite hakk?nda bilgi verece?iz.George K… Read More